Archiv článků - Březen 2009

Nová úprava dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Od 1. 1. 2009 platí nová úprava nároků zaměstnance v případě dočasné pracovní neschopnosti (nemoci). Základní změna oproti minulé úpravě spočívá v tom, že původně čistě sociální dávka - tzv. nemocenské získává v prvních 14ti...

31. 03. 2009 Celý článek Rubrika: O právu vážně i nevážně Komentáře (0)

Pozvánka na 23. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Hlubočky svolává na středu 1. dubna 2009 v 18.00 hodin 23. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v klubovně kulturního domu v Mariánském Údolí. Program: Zahájení Určení ověřovatelů zápisu Volba návrhové komise Schválení programu zasedání...

30. 03. 2009 Celý článek Rubrika: Přehled akcí Komentáře (0)

Srovnání kulturních akcí v letech 2007 a 2008

Když byla v roce 2007 provedena reorganizace odborů na Obecním úřadě v Hlubočkách a následně rezignovali všichni členové kulturní komise na svou činnost, přijala Rada obce novou strategii k zajišťování a financování kulturních akcí v...

29. 03. 2009 Celý článek Rubrika: Kultura Komentáře (6)

Z činnosti komise pro výběr dodavatele v roce 2008

Úkolem komise pro výběr dodavatele je posoudit a vybrat nejlepší nabídku na provedení prací, služeb nebo na dodávku zboží, které mají být hrazeny z obecního rozpočtu. Výběrem z několika nabídek by mělo být zajištěno, že...

27. 03. 2009 Celý článek Rubrika: Rada a zastupitelstvo Komentáře (0)

Odpověď místostarosty na dotazy k dopravní bezpečnosti

Vážení čtenáři. Jelikož se na těchto stránkách někdy objevují zajímavé dotazy a komentáře, které směřují na odpovědné osoby obecního úřadu, rozhodli jsme se, že budeme tyto vybrané komentáře pro vás “tlumočit” a získávat na ně...

26. 03. 2009 Celý článek Rubrika: Názory občanů Komentáře (7)

Tulení masakr právě začal

Dnešní moderní svět je tak nabitý událostmi, že v podstatě ke každému dni v kalendáři můžeme najít nějaké výročí. Bohužel vedle těch příjemných jsou i výročí smutná a ostudná. Výročí, která jen dokládají, že člověk, přestože se...

26. 03. 2009 Celý článek Rubrika: Příroda Komentáře (0)

Hvězda na elektrárně

Kdo někdy obdivoval pozoruhodnou stavbu bývalé elektrárny a pozdější teplárny s elegantní věží v Hlubočkách, možná si na její jižní fasádě povšiml zvláštního geometrického útvaru, označovaného jako hexagram, neboli šesticípá hvězda. Je to sice jen...

25. 03. 2009 Celý článek Rubrika: Z historie obce Komentáře (0)

Dětský tenisový turnaj

V sobotu 28. 2. 2009 uspořádal Tenisový klub Hlubočky společně s Tenisovým klubem Velká Bystřice dětský tenisový turnaj. Hrálo se v nafukovací hale v tenisovém areálu ve Vésce, kde byly k dispozici dva antukové kurty....

24. 03. 2009 Celý článek Rubrika: Sport Komentáře (0)

Spolky a zájmové organizace - příspěvky a granty

Na 22. Veřejném zasedání ZO byly projednávány příspěvky neziskovým organizacím, rozdělovány granty na kulturu a projednáván bod s názvem Informovanost občanů obce - návrh na zlepšení. Ti z vás, kteří máte možnost sledovat na internetu obecní...

24. 03. 2009 Celý článek Rubrika: Zajímavosti Komentáře (0)

Turnaj ve stolním tenise - nashledanou na podzim

Již několik let pořádá parta stolních tenistů - ryzích amatérů - v prostorách kulturního domu turnaj na ukončení tréninkové sezony, která v jejich případě trvá od října do dubna. Stejně tomu bylo i letos, kdy...

23. 03. 2009 Celý článek Rubrika: Sport Komentáře (0)