Archiv článků - Červen 2008

Domov důchodců Hrubá Voda, p. o.

Domov důchodců Hrubá Voda je příspěvkovou organizací, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj. Poskytuje komplexní péči občanům nad 60 let, kterým pro trvalé změny zdravotního stavu tato péče nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou...

25. 06. 2008 Celý článek Rubrika: Zajímavosti Komentáře (0)

Církevní restituce

Nejen politiky, ale i prosté občany rozdělují názory na vracení majetků nebo na finanční kompenzace církvím. Jde o všechny církve v ČR a  o  1 - 2% majetku státu. Pro restituce hovoří základní pravidlo  „co bylo...

10. 06. 2008 Celý článek Rubrika: Názory občanů Komentáře (0)

Jak rozhodují české soudy? Někdy všelijak.

Mezi právníky je známé rčení, podle kterého se k soudu chodí pro rozsudek, nikoli pro spravedlnost. Přesto však asi každý alespoň trochu očekává, že rozhodnutí soudu bude nejen po právní stránce správné, ale i spravedlivé. Nakonec...

07. 06. 2008 Celý článek Rubrika: O právu vážně i nevážně Komentáře (1)

Právo obce spravovat své věci samostatně

Obec je z pohledu správního práva společenstvím osob (tj. obyvatel obce) spjatých s určitým územím, kteří prostřednictvím volených zástupců spravují své obecní záležitosti, tj. mají právo samostatně a bez zásahu státu rozhodovat a řešit si své obecní...

01. 06. 2008 Celý článek Rubrika: O právu vážně i nevážně Komentáře (1)