14. zasedání zastupitelstva obce

Publikováno 21. 07. 2008 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Dne 18. 6. se konalo 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky, které proběhlo ve školní jídelně ZŠ Hlubočky.

Ilustrační fotoPři projednávání bodu 6, což byla Zpráva o činnosti Rady obce Hlubočky, se rozvinula diskuse zastupitelů k otázce dalšího využívání Kulturního domu v Mariánském Údolí a koncepci kultury v obci. Zastupitelé přednesli různé názory a návrhy na řešení, ale při hlasování nakonec zastupitelstvo neschválilo zpracování studie včetně odhadu financování na bourání nové části KD v Mariánském Údolí a ani vypracování koncepce na využití celého KD.

Při projednávání bodu o pronájmech a odprodejích pozemků v majetku obce vystoupil jako host pan JUDr. Procházka, který zastupuje nové majitele pozemků v lokalitě Nad Trnávkou, s požadavkem, aby ZO schválilo budování inženýrských sítí na pozemcích obce. Noví majitelé těchto pozemků mají zájem na vybudování rodinných domků (možná i několika bytových domů) v této lokalitě. S výstavbou by chtěli začít co nejdříve, jakmile budou mít všechna potřebná povolení od úřadů.

Poměrně dlouhou dobu se diskutovalo, navrhovalo a hlasovalo o odměnách pro neuvolněné členy ZO, předsedy a členy výborů. Na minulém ZO nebyly totiž tyto odměny schváleny a všichni, jichž se tato pravidla týkají, nepobírají žádné odměny. Protože opět nebyly různé návrhy schváleny, proběhlo dohadovací jednání zástupců všech stran a hnutí. Ani po tomto dohadovacím jednání nedošlo ke shodě a tento bod byl přesunut na konec jednání ZO.

Pro všechny občany, kteří mají přístup k internetu, se rozšířila možnost další informovanosti o dění v obci, konkrétně pak na zasedáních Zastupitelstva obce Hlubočky. Přítomní zastupitelé jednohlasně odsouhlasili změnu Jednacího řádu ZO a na oficielních webových stránkách obce Hlubočky budou zveřejňovány zápisy ze zasedání ZO.

Byla schválena Pravidla pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku obce Hlubočky, vč. jejich aktualizací a stejně tak i navrhovaná rozpočtová opatření. Diskuzi opět vyvolala záležitost nedodržení termínů předání projektové dokumentace na inženýrské sítě pro výstavbu 40 rodinných domků ze strany zpracovatele projektu, firmy IDOP Olomouc. Jedná se o více jak půlroční skluz a obec tedy odstoupila od smlouvy s touto firmou a ZO odsouhlasilo vypsání nového výběrového řízení na vypracování tohoto projektu.

Nakonec se zastupitelé, kterých v této chvíli zbylo na jednání 10, vrátili k bodu odměn pro neuvolněné členy ZO, předsedy a členy výborů. Po krátké poradě zastupitelů za KSČM byly nakonec tyto odměny s menší úpravou a omezením schváleny a mohou být od 1. 6. 2008 vypláceny. Tímto bodem oficielní zasedání ZO skončilo.

Leopold Bubeníček

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (2)

  1. Josef Hrbek (16.08.2008 - 14:49) odpovědět IP: 88.146.150.236
  2. Josef Hrbek (16.08.2008 - 15:02) odpovědět IP: 88.146.150.236

    sliby = chyby

    Josef Hrbek

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.